Til stede på nettet fra november 1995: 20. årgang - 19. skoleår               Nordreisa videregående skole             Ingen gjestebok for øyeblikket

Store norske leksikon   Norsk Wikipedia BM    Norsk Wikipedia NN    Dokumentasjonsprosjektet   Nasjonalbiblioteket   Arkiv for dansk litteratur   Runeberg: Nordiske tekster   Heimskringla   Videoarkiv: Youtube
Nynorskordboka   Kulturminner i Norge
 
  I
Telefon:   77 77 01 00
Telefaks:  77 76 53 73
E-post:   
 

Artikler
Leksikon
Ordbøker
Litteratur
Bruksanvisninger
Læreplaner
Skolelysene: 3STA
Pensumlister: 3STA

VG1-2011/12

Innledning
Lærebok: Innhold/Stikkord
GRAMMATIKK
Kapittel 9
Kapittel 16
Oppgave 1 september
SYNTAKS
Kapittel 9
LITTERATUR
Lærebok: Kapittel 1
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 2
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 3
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 4
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 10
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 5
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 6
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 7
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 8
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 9
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 10
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 11
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 12
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 13
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 14
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 15
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 16
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 17
Oppgaver og plan
Lærebok: Kapittel 18
Oppgaver og plan1: Litteratur
Kapittel 1
2: Episk diktning
Kapittel 2
3: Lyrisk diktning
Kapittel 3
Folkeviser
4: Dramatisk diktning
Kapittel 4
5: Sakprosa
Kapittel 5
6: Argumentasjon
Kapitttel 6
7: Ord og bilde
Kapittel 7
8: Film
Kapittel 8
9: Norsk språksystem
Kapittel 9
10: Norsk/norrønt/nordisk
Kapittel 10
11: Norsk og andre språk
Kapittel 11
12: Å gripe verden
Kapittel 12
13: Kilder til kunnskap
Kapittel 13
14: Tale og lytte
Kapittel 14
Muntlig
15: Lese og skrive
Kapittel 15
Klasseavis
16: Nynorsk og bokmål
Kapittel 16
17: Analyse og tolkning
Kapittel 17
18: Analysemodeller
Kapittel 18
TEKSTSAMLING

Skriving og lesing

Å/OG
Komma
Særskriving
Nynorsk
Analyse

VG2 - 2009/10

DEL 1: VÅR TID
Innledning
Lærebok: Innhold/stikkord
Kapittel 1 - 10
1: Globalisert verden
Kapittel 1
2:Oversettelse/gjendiktning
Kapittel 2
3: Film og dataspill
Kapittel 3
4: Det norske
Kapittel 4
DEL 2: MIDDELALDER
5: Europeisk og norrønt
Kapittel 5
6: Folkedikting
Kapittel 6
7: 1100-1500 - språk
Kapittel 7
DEL 3: 1500-1870
8: 15-1600 - litteratur
Kapittel 8
9: 15-1600 - språk
Kapittel 9
10: 16-1700 - litteratur
Kapittel 10
11: 16-1700 - språk
Kapittel 11 - 15
12: 17-1800 - litteratur
Kapittel 12
13: 17-1800 - språk
Kapittel 13
14a: 1800-1850 - litteratur
14b: 1850-1870 - litteratur
Kapittel 14
15: 1800-1870 - språk
Kapittel 15
DEL 4: Lesing og skriving
16: Lese og skrive
Kapittel 16
17: Tale og lytte
Kapittel 17
TEKSTSAMLING

 VG3 - 2010/11

DEL 1:
1: Litteraturen 1850-1900
2: Språkdeb./polit. 1830-00
3: Litteraturen 1900-50
4: Litteraturen 1950-1980
5: Litteraturen etter 1980
6: Språkdeb./polit. - 2007
7: Frå eitt med. til eit anna
8: Skiftmål og talemål
9: Samisk språk og kultur
10: Språk/-pol. i Norden
11: Retorikk
Kapittel 11
12: Lesing og skriving
Kapittel 12
Kapittel 13
13a: Litterært program
13b: Særemne (Fordjupn.)
13c:Muntlig eksamen
TEKSTSAMLING

Diverse fra tidligere år

Diktsamling - vg1
Klassens roman - vg1
Klasseavis - vg1
Klassens sagn - vg2
Vandrehistorier - vg2
Sagn - vg2
Menneskerettighetene
Nasjonalsanger

Korte noveller - vg3

Lokalhistorie

Lokalhistoriske kilder

Etterutdanning

Nordreisa litterære selskap

Diverse

Hans' matematikksider
Jakten på den hellige gral
Dialekter
Privat


Du er besøkende nr.


Hit Counter
(Teller nullstilt 15. juni 2010)

Lokalhistoriske kilder

Digitale tekster på denne sida er til en viss grad ikke kommersielle, men kommunal eiendom, og omfattes kanskje ikke av åndsverksloven.
På den annen side kan kopiering falle enkelte bygdebokforfattere tungt for brystet. Jeg ønsker ikke å røve åndsverk eller drive med ulovlig spredning.
Denne sida er laga utfra eget behov for å kunne slå opp i og søke i bygdebøker etter mitt behov.
De fleste bøkene er kjøpt og betalt, og har altså bare fått en annen form. Noen er henta fra lovlige kommunale sider.
Kopiering kan være ulovlig: Så ikke kopier!

Bygdebøker:
Troms:
Nordreisa bygdebok (ca. 1955)
Skjervøy bygdebok I (1970)
Skjervøy bygdebok II (1974)
Lyngen bygdebok II (1980)
Finnmark:
Hamningberg (1982)
Loppa bygdebok bind II (1967)
Kautokeinoslekter (1986)
Akershus:
Akersgårder (1947)
Aurskog og Blaker I (1961)
Aurskog og Blaker II (1961)
Aurskog og Blaker III (1961)
Aurskog og Blaker I-III (1961)
Bærum - en bygds historie I (1920) (Fra www.nb.no)
Bærum - en bygds historie II (1924) (Fra www.nb.no)
Hele Enebakk og Enebakkneset (Dvs. Enebakk 1-3 og Fet 6)
Enebakk bygdebok I (1981)
Enebakk bygdebok II (1984)
Enebakk bygdebok III (1991)
Enebakkneset (2005) dvs. Bygdehistorie for Fet 6

Frogn (fra www.slekt1.com)
Vestby bygdebok 1 (1974)
Vestby bygdebok 2 (1976)
Ås bygdebok I-II (1971-72)
Oppland:
Boka om Land 3 (1962)
Hedmark:
Trysilboka bind 3 (1943)
Buskerud:
Hole, Ringerike 1-5 (fra www.hole.kommune.no)
Vestfold:
Botne 1 (1953)
Hof bygdebok I (1964)
Nøtterøy (1921) (fra www.slekt1.com)
Ramnes bygdebok 2 (1970)
Våle bygdebok 1 (1961-63)
Våle , Botne, Ramnes, Hof 2 (1960)
Våle 3 (1985)

Østfold:
Kråkstad (fra www.slekt1.com)
Østfoldslekt (fra hem.bredband.net/b101451/download/ostfold.pdf)
Telemark:
Skjærgårdshistorier (1980) - Kragerøområdet
Sannidal og Skåtøy I (1949) - Sannidal
Sannidal og Skåtøy II (1950) - Skåtøyboka
Sannidal og Skåtøy III (1953) - Fellesbindet
Hordaland:
Alenfit skipreie i Hordaland (1968)

Personene i Nordreisa bygdebok er lagt inn i et slektsprogram og kan hentes ut her:
Nordreisa som GED-fil (Korrektur er ikke lest: Her er det feil i kilden og feil i GED-fila!)

Andre kilder:
Nord-Norge:
Prestemanntallet i Skjervøy 1664 (fra Skjervøy bygdebok I)
Skifteregister Troms 1690 (fra www.ntrm.no/forsiden/kilder)
Manntallet for Skjervøy 1702 (fra Skjervøy bygdebok I)
Skjervøy kirkebok 1748-83 (fra www.ntrm.no/forsiden/kilder)
Kvennes kapell (fra Skjervøy kirkebok 1748-83)
Friis' etnografiske kart (Dokumentasjonsprosjektet)

Felles forfedre? Slektsbøker:
Slekten Greve (O. Ingstad 1943)
Vore fælles Ahner (C. M. Munthe 1941)
Våre forfedre (Mogens Bugge 1939)
Schjerven i Lardal m/ tillegg (Mogens Bugge)
Botner i Høland (Odd Ottesen 1982)
Slekta Kraft (handskrevet)
Ættebok Lekve - Hjeltnes, Ulvik (Hans Bergo 1983)

Interessante historiske kilder:
7-årskrigen for 17. mai - 1807-1814


Interessante biografier:
Leonora Christines Jammers Minde (1663-74) (ikke ferdigredigert)
Absalon Pederssøn Beyers Dagbok (1552-1572)
Ludvig Holberg: Tre Breve om mig selv (1728, 1737, 1743)
Olav Ingstad: Urmakerkunst i Norge (1980)

Private filer

Lenker:

Skanning av tekst for å gjøre den søkbar og digital!

NB: Vær oppmerksom på at digitalisering av tekster som andre eier ikke må legges tilgjengelig for andre eller publiseres.

Vitsen med å digitalisere er å kunne gjøre en tekst søkbar slik at en kan søke fritt i teksten etter f.eks. navn. Ikke noen innholdsfortegnelse kan konkurrere med et fritekstsøk, og spesielt bygdebøker eller andre bøker som inneholder store datamengder, f.eks. personnavn, kan først brukes med skikkelig utbytte dersom man kan søke fritt i tekstmassen.

  kopimaskinen Konica bizhub C450

1)      Velg Skan og Separat skan

2)      Lagringsområde - hos oss kalt Fellesområdet  (Eget område går ikke fordi epost ikke tar imot store filer!)

3)      Skanneinnst

4)      Filtype PDF – Flere sider - OK

5)      Skannestørrelse – B4 liggende – OK (Noe får plass på A4 liggende eller stående)

6)      Skan side for side og avslutt som beskrevet på displayet.

7)      Fila legges nå på området: felles (\\NVGS-fs) (O:) – Fra Konica scanner

  datamaskinen:

8)      Gå til Datamaskinen og hent fila fra O:/Fra Konica skanner. Filer bør hentes og slettes ganske raskt sia dette er felles for alle på skolen.

9)      Bruk Adobe Acrobat

10)  Sy sammen eventuelt flere filer til ei: Combine – Merge files into a single PDF – Add files – Legg dem i rett rekkefølge – Combine - Lagre resultatet slik at du har originalfila liggende.

11)  Beskjær papiret dersom boka ikke dekker hele skanneområdet: Document – Crop – All – det siste er viktig for å ta alle sidene. Ellers kan du beskjære side for side. Lagre helst med et annet filnavn for å bevare originalen.

12)  Gjør teksten søkbar: Document – OCR Text recognition – Recognixe Text using OCR. Lagre. Dette er den tunge jobben, og den tar tid!

13)  Krympe fila slik at den ikke er unødvendig stor: Document – Reduce File Size - OK. Lagre – dette tar også litt tid.

 Den siste lagra fila er det endelige resultatet: Den er ikke for stor, og du kan søke i enorme tekstmengder på en rask og elegant måte.

Acrobat gir en god oversikt over alle tilslag du får, og du kan gå rett til dem ved enkle klikk mens de andre funnene blir liggende! Velg fra linja over teksten: Find - Open full Acrobat Search - skriv inn ord - Search: da kommer lista over treff til venstre og du kan hoppe fra treff til treff i fila.
Fordi det er lett å søke i PDF-filer, kan det lønne seg å lagre i PDF framfor i Word-format. Men Word er jo greit dersom man skal skrive videre i fila.
Lykke til.

                                       Sist endra: torsdag, 27. februar 2014 12:40:52  -  Hans Isdahl